obrazy
výstavy
profil
kontakt
samostatné výstavy:

Písecká městská galerie Portyč
galerie OPE v Památníku Vojna

společná výstava prácheňské umělecké besedy